300A1F 3A494C 5B1726 840017 91BB71 9C2C3A D31A15 FF2B37

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

12:40 PM

Posted by
فرشته گروه ای (..., Iran) on 18 November 2015 in People & Portrait and Portfolio.

تَکثیر ِ سُکوتَم باش
تَکثیر ِ حَرف هایی که لابلِای ِموهایَم
گِره شُده بِه شال انار گون
میانِ رَنگ هایی که هر روز بَر رویِ ناخُن ها طَرح میشَود
تَکثیر ِ آرامِشی ، اُبهتی که میانِ بازوانی جاماندِه
و سَهمِ ثانیه دَرک زنی شُده که...
واژه هایش را میان کُمدِ عروسک ها سَنجاق کَرده
و هَر صُبح میانِ مَلحفه وَ تَخت
رُخسارِ آبیِ بیکرانی را بِه تَصویر می کِشَد
که طَعمِ هیچ دَریایی نیست ...
دِلواپَس ِ بُغض هایی است که پَسِ لَبخَند هاست
خاطِراتَش را درونِ مُشتَش پِنهان دارد
وَ صِدایِ باد دَرون ِ نَوازِش هایِ گیسوانش
چیزی مانند ِ
"رَ ق ص " است کِه کَم دارد ...
وَ درون ِ نِگاهَش هَنوز پَنجَره ای ست ...
کِه جان بَرای آسمان دارَد
وَ میان ِ نَفَس هایِ خَسته اش
خانِه یِ مَتروکی ست که هَنوز راهَش به خیابانی است
که بویِ لحظه هایَش
سَطر به سَطر ِ بویِ عشق می دهد .
و کِنارِ دیوارهایِ اُتاق هایِ خانِه اش
فِنجان هایَش
از حَرف هایِ نَگُفته
گِریه هایِ سَنگین
لَبخَند هایِ عَمیق

پُر است ...

دلنوشت های Fereshte Gervehei
هَفتُم آذَر ماه ِ یکهزاروسیصدُ نَوَد و چهارِ ِ پایـــــــیز.

omid from mashhad, Iran

عکس و دلنوشته ی غریب
...
چه قشنگ شده موها و بافتشون و اون کِش گل سرخش
...
کادر، فوکوس و فلو، رنگها و ویرایش قشنگ

28 Nov 2015 10:14am

HAMZEH from MINOODASHT, Iran

سلام
رنگها و نوع ویرایش ، خیلی زیباست

28 Nov 2015 8:16pm

Mohammad/Navvab from shiraz, Iran

خیلی خوبه

8 Dec 2015 9:54am

fateme@@ from Dezful, Iran

عالی
عکس و متن خیلی قشنگ بودند

15 Dec 2015 10:41am

HBHG from Tehran, Iran

جالب و با ابهام
ثبت خوبی است

20 Dec 2015 7:25pm

farNaaz50 from Gorgan, Iran

عکس را خوب دوست دارم

23 Dec 2015 4:07pm

shafagh from tehran, Iran

ناگهان بغضی از درونم بر می خیزد و گلویم را می فشارد

ناگهان نوشته ام را ناتمام می گذارم و از جا می پرم

ناگهان در سرسرای هتلی،سر پا خواب می بینم

ناگهان درختی در پیاده رو به پیشانیم می خورد

ناگهان گرگی نومید و خشمگین و گرسنه رو به ماه زوزه می کشد

ناگهان ستاره ها روی تاب باغچه ای فرود می آیند و تاب می خورند

ناگهان مرده ام را در گور می بینم

ناگهان در مغزم آفتابی مه آلود

ناگهان به روزی که آغاز کرده ام چنان چنگ می اندازم که گویی هرگز پایان نخواهد یافت

و هر بار تویی که پیش چشمم می آیی
ناظم حکمت

28 Dec 2015 4:20pm

shervin from Amol, Iran

متن بسیار زیبا
رنگ قرمز همه جا زیبایی خاص خوزشو داره

1 Jan 2016 4:46am