00231F 184B42 446354 6C7059 8A9881 C1BF98 F1F1CD

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

PlZ try to be honest

Posted by
فرشته گروه ای (..., Iran) on 1 November 2015 in Animal & Insect and Portfolio.

هر پاییز زنی عاشق می شود ...
زنی که عطر گیسوانش لیلی مستی را مانند است
و دعا و ثنای ثانیه ب ثانیه اش
از یاد هیچ فنجان طعم نعنا گون نخواهد رفت
صورتی ترین شال اش را به آغوش می کشد
و هم قدم نارنجی ترین آخرین برگ درخت کنار خانه
روانه می کند دلش را
نیم نگاهی به آسمان می اندازد و
دست در جیب
ترانه ی باز باران است که از
کنج لبش جاری می شود .
تقصیر پاییز است ...
حال کوچه را خوب می کند
و دخترکان را

"عاشق"


...


دلنوشت های فرشته
نوزدهم پاییز ماه ِ نود و چهار

omid from mashhad, Iran

اوهووووم
همه اش تقصیر پاییــــــــــــــــــــــــــزه
:)
...
...
چه عکس خوشگلی
چه بازتاب های خوبی
دوست داشتنیه

10 Nov 2015 8:04pm

fereshteh. from Iran

عالی فرشته جان

12 Nov 2015 6:44pm

Mohammad/Navvab from shiraz, Iran

عالیه عزیزم

13 Nov 2015 6:30pm

Shaahin Bahremand from Tehran, Iran

بسیار زیباست

15 Nov 2015 6:39pm

fateme@@ from Dezful, Iran

بسیار زیباست

16 Nov 2015 11:48am

Alimohammad from Yazd, Iran

این هم چقدر موجهای آب زیبا شده

17 Nov 2015 7:55am

shahla from tehran, Iran

تقصیر پاییز است ...

21 Nov 2015 9:42am

Goddess from Tehran, Iran

چه انعکاس خوشرنگی روی این آب هست :)

10 Dec 2015 1:00pm